Ga TerugLandbouwvereniging-reisje 19??.

Dit reisje ging naar Rotterdam. Het jaartal weten we niet. Wie staan er op de foto? Wij hebben nog niet alle namen kunnen achterhalen.

Als u met de muis een persoon aanwijst (niet klikken) verschijnt de naam. Dit werkt alleen op een PC, dus niet op een tablet of smartphone. Er zijn nog veel namen onzeker. Wij zouden graag het jaartal en de ontbrekende namen toevoegen. Als u die weet stellen we een e-mail zeer op prijs. Om het wat gemakkelijker te maken staat er een tweede foto met de onbekenden en twijfel gevallen omcirkeld, afgewisseld met de nummers corresponderend met de namenlijst daar onder. Een e-mail graag naar redactie@cazemierboerderij.nl


Kent u de omcirkelde personen? Dan graag een e-mail naar redactie@cazemierboerderij.nl
Indien u bezwaar heeft tegen naam-vermelding in onderstaande lijst dan gelieve u hierover even een email te sturen naar de redactie. Deze hebben we al: