Feestelijk einde 25-jarig jubileum Fredewalda

IMG 9286 800Met een ouderwets-gezellige middag heeft Oudheidkamer Fredewalda het jubileumjaar afgesloten. De donateursmiddag op 2 november stond in het teken van terugblikken op 25 jaar Fredewalda en de daaraan gekoppelde festiviteiten in 2019. Na een - op het ouder worden geïnspireerde - toespraak van voorzitter Meindert Bouma blikte Piet de Vries terug op de activiteiten rond Wytze Keuning, de onbekende bekende schrijver die in Tolbert werd geboren. Het leidde in de afgelopen maanden tot de heruitgave van diens boek 'De Fakkel', een daarop geïnspireerd openluchtspel, een Keuning-excursie door Noord-Groningen en een boeiende tentoonstelling en lezing rond het Boeddhisme.

IMG 9302 800Voor en na de pauze werd aan de hand van een fotoquiz van Jur Engels onderzocht hoe goed de aanwezigen Tolbert nu kennen, zowel wat betreft de historie als het heden. Dat bleek nogal te variëren, maar uiteindelijk mocht iedereen in de prijzen delen: de beschikbare metworsten werden gewoon in stukjes gedeeld.

IMG 9295 800Ook waren er prijsjes beschikbaar voor een ouderwetse verloting. Met de opbrengst daarvan kon iedereen van een gratis drankje en wat warme hapjes worden voorzien, wat flink bijdroeg aan de gezellige sfeer. Niet onvermeld mag blijven, dat Jannie Seinstra met haar accordeon en vrolijke muziek tussen de bedrijven door die sfeer nog verhoogde.IMG 9322 800

Het programma werd afgerond met een prachtig door Tjerk Bekius gemonteerd filmpje met de belevenissen van Hennie Meek-Lever, uit de tijd dat ze doktersassistente was bij de huisarts in Tolbert. Dit naar aanleiding van het feit, dat het doktershuis precies honderd jaar
geleden werd gebouwd.

Al met al kijkt Fredewalda terug op een geslaagd jubileumjaar en een prima afsluiting.

Meer foto's in het Album