Privacy beleid Fredewalda

Wat is Fredewalda.

Stichting Oudheidkamer Fredewalda Tolbert, kortweg Fredewalda is in 1994 opgericht met de opdracht zorg te dragen voor het cultureel erfgoed van Tolbert en haar omgeving, het te bewaren en een vorm te vinden om dit tentoon te stellen.

Fredewalda is eigenaar van de CazemierBoerderij, gevestigd aan de Hoofdstraat 27 te Tolbert. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen heeft Fredewalda een museum ingericht in het voorhuis. Het resterende deel van de boerderij wordt verhuurd aan het Dorpshuis Tolbert. Het bestuur van Fredewalda streeft ernaar dat de CazemierBoerderij de ontmoetingsplek en het sociaal culturele hart van Tolbert en omgeving wordt.
Om de boerderij te kunnen onderhouden en de betrokkenheid van de inwoners van Tolbert en omstreken zo hoog mogelijk te houden organiseert Fredewalda regelmatig activiteiten en tentoonstellingen en werkt vrijwel uitsluitend met vrijwilligers. De financiering wordt verkregen uit giften, donateurs, door verhuur aan het Dorpshuis en voor een klein deel uit entreegelden voor het museum en sociaal-culturele activiteiten. Informatie over de activiteiten, waaronder kinderactiviteiten die in en om de boerderij plaatsvinden worden gepubliceerd op de websites Fredewalda.nl en cazemierboerderij.nl, via de nieuwsbrief “Vrienden van de CazemierBoerderij” , Twitter en Facebook. Daarnaast wordt in het voor- en najaar het blad “OudNieuws” naar de donateurs gedistribueerd. Naast deze openbare informatievoorziening maakt Fredewalda voor de interne communicatie tussen en binnen werkgroepen, vrijwilligers en bestuursleden gebruik van e-mail.

 

Het privacybeleid

Het bestuur van de stichting Fredewalda hecht aan de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, bezoekers aan het museum en deelnemers van activiteiten.
Daarom geeft het bestuur uitleg hoe zij de privacy van belanghebbenden waarborgt:

 1. De volledige donateursadministratie berust alleen bij de penningmeester, is opgeslagen in een bestand en is beveiligd met een wachtwoord. De hierin opgenomen gegevens betreffen die gegevens die nodig zijn voor:
    bijhouden van donateursadministratie (giften),
    de distributie van het periodiek OudNieuws,
    communicatie per e-mail,
    communicatie per brievenpost.
 2. Het abonnement op de kosteloze elektronische nieuwsbrief “Vrienden van de CazemierBoerderij” wordt verkregen via aanmelding op websites www.fredewalda.nl of www.cazemierboerderij.nl.
    Na de ontvangst van een aanmeldingsmail wordt het abonnement via een link door de aanmelder bekrachtigd.
    Nieuwe donateurs worden na aanmelding geabonneerd. Zij hoeven zich niet apart als abonnee aan te melden.
    De abonnee kan het abonnement via de link onderin de nieuwsbrief terstond opzeggen.
    Het e-mailprogramma bevat opgegeven naam (voornaam of voorletters en achternaam) en e-mailadres. Het e-mailprogramma houdt informatie m.b.t. het gebruik van het abonnement bij, waarmee de aangeboden informatie verbeterd kan worden.
   Het e-mailprogramma en de database is passwoord beveiligd.
 3. Groepsmailing per e-mail naar donateurs en/of naar niet aan Fredewalda verwante personen wordt onder “BCC” verstuurd zodat de e-mailadressen van andere geadresseerden niet zichtbaar zijn.
 4. Voor groepsmailing aan vrijwilligers en werkgroepen is, ter wille van de onderlinge communicatie, het gebruik van de e-mailfuncties “Aan:” en “Cc.:” toegestaan.
 5. Indien we individuele of groepsfoto’s van kinderen onder de 16 jaar, genomen in het kader van een kinderactiviteit, willen plaatsen op de website, sociale media of ander medium, vragen we schriftelijke toestemming aan de ouders.
   Indien het om een openbare activiteit gaat (bijvoorbeeld kinderactiviteit op de Kerstmarkt) wordt mondeling toestemming voor het nemen en publicatie aan de vergezellende ouder of verzorger gevraagd. In de aankondiging van zo’n kinderactiviteit wordt vermeld dat er foto’s gemaakt kunnen worden.
   De ouder heeft altijd het recht desbetreffende persoon op de foto te laten vervagen, onherkenbaar te laten maken of de foto te laten verwijderen voorzover het medium dat toelaat.
 6. Foto’s van groepjes of individuele personen genomen tijdens evenementen en/of al dan niet betaalde openbare bijeenkomsten kunnen als verslaglegging in het fotoalbum of in een nieuwsartikel op de website geplaatst worden.
   Kinderen onder de 16 jaar kunnen daarbij onderdeel zijn van groepsfoto’s. Mocht de vergezellende ouder hier bezwaar tegen hebben en dit kenbaar maakt aan de fotograaf, dan onthoudt de fotograaf zich van publicatie van de foto.
   Belanghebbend persoon heeft het recht zichzelf of verwante personen van op de website gepubliceerde foto’s te vervagen, onherkenbaar te laten maken of de foto te laten verwijderen. Dit laatste is ter beoordeling van Fredewalda.
 7. Bij een activiteit waar prijzen te winnen zijn, wordt vooraf en/of tijdens de activiteit de deelnemer erop geattendeerd dat de winnaar of winnaars op de website en/of ander medium in een nieuwsartikel vermeld zullen worden. Tijdens de uitreiking zal aan de winnaar of winnaars mondeling toestemming gevraagd worden of zijn/haar naam en/of foto in de nieuwsrubriek geplaatst mag worden. Indien geen toestemming verkregen kan worden kan naam en woonplaats worden vermeld. Wordt geen toestemming verkregen voor naam en foto, dan worden initialen en woonplaats vermeld.
 8. Zonder uitdrukkelijke toestemming van elk individuele donateur, vrijwilliger of abonnee op de Nieuwsbrief, worden geen persoonsgegevens beschikbaar gesteld aan personen of organisaties buiten de stichting Fredewalda.
 9. Privacygegevens van uitgeschreven donateurs, vrijwilligers of abonnees worden binnen één jaar uit de gebruikte administratieve databanken verwijderd, of terstond wanneer daarom verzocht wordt.
 10.  Elke website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatie- en communicatiebestanden die ervoor zorgen dat de website optimaal op uw media-apparaat overkomt en goed functioneert. Ze kunnen ook gebruikt worden om de website te verbeteren en er kan bijvoorbeeld het aantal bezoeken mee gemeten worden. Ook wij maken hier gebruik van. Voor eventuele analyses gebruiken wij geanonimiseerde gegevens. Naar derden verstrekken wij geen persoonlijke gegevens.
 11. Belanghebbenden kunnen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. navragen welke persoonsgegevens van hem of haar geregistreerd zijn.
 12. Mocht er een datalek optreden, dan wordt dit direct gemeld aan de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en mogelijke gedupeerden.
 13. Vragen over dit beleid of klachten voortvloeiend uit dit beleid kunnen per e-mail gericht worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij één van de bestuursleden, vermeld op webpagina https://www.fredewalda.nl/organisatie/bestuur.
 14. We evalueren regelmatig ons privacybeleid en kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen.

Privacybeleid Fredewalda rev. 01 - 20180613

Fredewalda

Volg ons op

Of meld je aan voor onze

Nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de activiteiten in de CazemierBoerderij.

St. Oudheidkamer Fredewalda heeft een ANBI-status:

ANBI kleur
 • Dorpshuis / Zalenverhuur

 • Beheer

  Stichting CazemierBoerderij

  Adres

  Hoofdstraat 27

  9356 AT Tolbert

  Tel.:

  0594-51 24 48 -/- 06-2130 6480

  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  www.cazemierboerderij.nl

  Museum / oudheidkamer

  Adres

  Hoofdstraat 27

  9356 AT Tolbert

  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Bankgegevens voor giften en donaties

  Naam: St. Oudheidkamer Fredewalda

  IBAN: NL77 RABO 0335 1800 35

  BIC: RABONL2U

  De stichting heeft een ANBI-status.

  Openingstijden

  Januari tot december op
  Zaterdag: 13:30-17:00 uur

  Entree: 3,50 euro
  Kinderen t/m 12 jaar gratis

  Gehele jaar groepen op afspraak: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  of met contactformulier